Tovni ćurići

Home / Tovni ćurići

Naša farma vrši prodaju tovnih ćurića:

-Od tri nedelje

-Od četiri nedelje

Ćurne dostižu težinu do 30 kilograma

Ćruke dostiž teinu od 15 do 18 kilograma